لطفا تا ایجاد و تکمیل مراحل پرداخت اینترنتی برای نهایی شدن خرید خود ، مبلغ فاکتور را به شماره کارت 0000-0000-0000-0000 واریز نمایید. در صورت راهنمایی و بروز مشکل به صفحه تماس با ما مراجعه کنید.  باتشکر